CHOD.SK - API

Ako získať skrátenú adresu?

Stačí poslať HTTP požiadavku GET na adresu http://chod.sk/get?url=adresa-na-skrátenie. Systém vráti kompletné krátke URL. Adresa musí byť URL-enkódovaná, teda znaky ako napríklad dvojbodka alebo lomítko musia byť zamenené na tvar %xx .

Príklad: Krátke URL adresy http://chod.cz je možné získať touto HTTP požiadavkou:
http://www.chod.sk/get?url=http%3A%2F%2Fchod.sk
Výsledok tohto volania je reťazec http://chod.sk/aaah2, čo je zároveň požadovaná skrátená adresa.

Ukážky použitia

Ukážka prístupu z PHP

PHP via fsocks (bez CURL)

Ukážka prístupu z C#

C# (System.Web)

Ukážka prístupu z ActionScript

ActionScript (Adobe Flex 2)DemoSource

Ako zistiť, kam adresa smeruje?

Žiadny problém. Za skrátenú adresu v tvare http://chod.sk/xyz12 dopíšte len ?kam. Čiže otáznik a "kam". Napríklad http://chod.sk/aabi?kam – a viete!

Ako dať používateľom na výber, či chcú naozaj navštíviť cieľovú adresu?

Žiadny problém. Za skrátenú adresu v tvare http://chod.sk/xyz12 dopíšte len ?red. Čiže otáznik a "red". Napríklad http://chod.sk/aabi?red Používateľom je najprv zobrazená cieľová adresa a majú na výber, či chcú naozaj pokračovať alebo či sa chcú vrátiť naspäť.

Reklamacz sk